❖     مؤلف: محمدرضا امینی ❖     نوبت چاپ: ۱ ❖     شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲-۸۸۴-۱ ❖     قطع کتاب: وزیری

ONNOC7J