❖     بالاترین گرید رنگ در ترکیب با پیگمنت مشکی: B ❖     سطح نرمال رنگ با پیگمنت خالص و منطبق بر نام رنگ: D ❖     تیره ترین گرید رنگ در

ONNOC7J