❖     مؤلف: شمس الدین محمد حافظ، غلامحسین امیرخانی ❖     مترجم: ماناواز الکساندریان ❖     شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۸-۱۵۱-۱ ❖ 

ONNOC7J