❖     مؤلف: کارل برندرز ❖     مترجم: سونیا رضاپور ❖     شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۶-۴۹۳-۸ ❖     قطع کتاب: خشتی

ONNOC7J