❖     مؤلف: حافظ ❖     مترجم: آرتور جی آربری ❖     شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۶-۵۰۷-۲ ❖     قطع کتاب: وزیری

ONNOC7J