❖     مؤلف: ارنست گونتا، ویلیام بل اسکات، جیمز. کی کلینگ، پام فچتلر ❖     مترجم: فرهاد حسینی ❖     شابک: ۵-۵۹۳-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸

ONNOC7J