❖     قلم موها ی اکریلیک سیستم تری دارای انعطاف و دوام بالا ❖     ایده آل برای نقاشی با اکریلیک ❖     موهای مصنوعی نرم و تیره رنگ

ONNOC7J