❖     قلم موهای کریلا برای نقاشی اکریلیک طراحی شده اند ❖     همه قلم موها دارای الیاف مصنوعی با کیفیت موی طبیعی هستند ❖     سطح دوام و

ONNOC7J