❖     ارائه‌ شده در دو نوع موهای طبیعی گراز و سمور با کیفیت بسیار عالی ❖     درصد بالای تراکم موهای طبیعی ❖     حداکثر نگهداری رنگ و ا

ONNOC7J