❖     قلم موهای گرد موی خوک ❖     موها با طول متوسط ❖     فرول فولادی ضد زنگ ❖     دسته های شفاف قرمز بلند

ONNOC7J