❖     لاینر، طول موی متوسط، نوک سوزنی تیز ❖     موهای سمور قرمز کولینسکی ❖     معروف به قلم موهای حلقه نقره ای ❖  &n

ONNOC7J