مکمل رنگ اشمینک ❖     فریسکت مایع و خمیر طراحی ❖     بی رنگ، بدون بو و بدون آمونیاک ❖     مناسب برای قسمت هایی از نقاشی که باید سفید باقی

ONNOC7J
اشمینک: چسب میسکیت بی‌رنگ- 50730

درخواست تامین


فیلم ﭘﻮﺷﺶ دهنده ﻣﺎﯾﻊ که معمولا به ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ یا آبی بوده و ﺩﺭ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺁﺑﺮﻧﮓ برای پوشاندن مناطقی که نباید رنگ شود یا ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﺷﻮﺩ. ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰﯼ، ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی که نباید رنگ شود برسد ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در این موارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﯿﺰﯼ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ مایع به نام چسب میسکیت اماده سازی ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻻﺗﮑﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ، ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ پاک‌کن ﺍﺯ ﺭﻭﯼﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ.پس از این مرحله ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ داده می شود. ﻫﺮ ﭼﻪ چسب میسکیت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﻭﯼﮐﺎﻏﺬ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ چسب میسکیت ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ پاک‌ کنید. چسب میسکیت اشمینک مایعی برای پوشاندن نواحی خاص - بر روی کاغذهای آبرنگ و سطوح صاف طراحی و سایر زمینه های نقاشی- که باید به صورت زمینه خام باقی بماند به کار می رود. در دو نوع بی رنگ (برای سطوح رنگی) و آبی (برای سطوح سفید) موجود است و از جنس اکریلیک بوده و برای تکنیک های آبرنگ و ایربراش استفاده می شود.این مایع در بطری قلم مانند به طور خاص برای اجرای جزئیات دقیق طراحی شده است. رنگ آن طوری فرموله شده است که در طول فرآیند نقاشی حواس نقاش را پرت نکرده و منجر به اشتباه نشود. برای نقاش مشخص کند که کدام قسمت های کاغذ را از آبرنگ محافظت کرده اند. مایع پوششی زمینه های خاصی را در برابر آب مقاوم می کند و باید قبل از شروع نقاشی کاملا خشک شود.

❖     فریسکت مایع و خمیر طراحی
❖     بی رنگ، بدون بو و بدون آمونیاک
❖     مناسب برای قسمت هایی از نقاشی که باید سفید باقی بمانند.
❖     یکنواخت و صاف و دارای خصوصیاتی مانند زیرسازهای نقاشی
❖     برای استفاده مستقیم می توان از بطری پخش کننده استفاده کرد، سر نازل آن را نبرید.
❖     بعد از خشک شدن بی رنگ است.
❖     برای رقیق کردن از آب استفاده کنید.
❖     حاوی ذرات رزین مصنوعی بدون آمونیاک
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.مایع میسکیت بی رنگ 50730– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   چسب میسکیت بی‌رنگ-25ml   چسب میسکیت بی‌رنگ-100ml


پیشنهاد برای سبد خرید
اشمینک: چسب میسکیت رنگی- 50303
اشمینک: چسب میسکیت رنگی- 50303


اشمینک: اونتز 14031
اشمینک: اونتز 14031


اشمینک: اکسگال- 50031
اشمینک: اکسگال- 50031


اشمینک: پاک‌کننده آبرنگ- 50708
اشمینک: پاک‌کننده آبرنگ- 50708