❖     آبرنگ سبک اروپایی با کیفیت بالا. ❖     بدون اکسگال گاو و محصولات جانبی حیوانی. ❖     تراکم رنگدانه عالی و بهترین کنترل قلم مو.

ONNOC7J