❖     جوهرهای مبتنی بر رنگدانه. ❖     مقاومت نوری بالا ( ). ❖     رنگ های کاملاً با هم مخلوط م

ONNOC7J