❖     بر روی بوم تراشه یا ترک نخواهد خورد. ❖     می تواند به تنهایی استفاده شود، با رنگ ترکیب شود یا پس از خشک شدن با اکریلیک کاملا رنگ شود. ❖  &

ONNOC7J