❖     رنگ ساتن را بدون هیچ براقی به رنگی مات تبدیل می کند. ❖     رنگ‌های هوی بادی شما را تا دو برابر حجم افزایش می‌دهد بدون اینکه بر پایداری اکریلیک، ویسکوزیته یا م

ONNOC7J