❖     زمان مرطوب بودن رنگ مواد شما را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد، بنابراین برای مدت طولانی تری قابل ترکیب و کار است. ❖     شفافیت را افزایش می دهد. ❖&nb

ONNOC7J