❖     موی مصنوعی سفید رنگ با دسته های قرمز ❖     قابل استفاده برای رنگ روغن‌ و اکریلیک ❖     فرول فلزی ضد زنگ ❖  &

ONNOC7J