تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Pierre Bonnard❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1867 - 1947❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
منظره بهاری

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان شرقی، سطح همکف - گالری 103E

❖    هنرمند/دوره:    Pierre Bonnard
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1867 - 1947
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     67x103 cm
❖    تاریخ:    C. 1935
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Collection
❖    شماره اثر:    1970.17.10
❖    مجموعه:     Pierre Bonnard
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل