تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Pierre Bonnard❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1867 - 1947❖    تکنیک:    Oil On Wo

ONNOC7J
اسب تاکسی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Pierre Bonnard
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1867 - 1947
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     29.7x40 cm
❖    تاریخ:    C. 1895
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Collection
❖    شماره اثر:    1970.17.4
❖    مجموعه:     Pierre Bonnard
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل