تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    French 19th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Wood❖  &nb

ONNOC7J
لو کروزیک

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    French 19th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     20.8x25 cm
❖    تاریخ:    C. 1900
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Collection
❖    شماره اثر:    1970.17.1
❖    مجموعه:     French 19th Century
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل