تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Paul Cézanne❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1839 - 1906❖    تکنیک:    Oil On Canv

ONNOC7J
پدر هنرمند در حال خواندن "L'Événement"

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 90

❖    هنرمند/دوره:    Paul Cézanne
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1839 - 1906
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     198.5x119.3 cm
❖    تاریخ:    1866
❖    صاحب امتیاز:    Collection Of Mr. And Mrs. Paul Mellon
❖    شماره اثر:    25689
❖    مجموعه:     Paul Cézanne
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل