تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Lawrence Calcagno❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1913 - 1993❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
سن آندریاس

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Lawrence Calcagno
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1913 - 1993
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     173x198.8 cm
❖    تاریخ:    1963
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mrs. Seymour Obermer
❖    شماره اثر:    25601
❖    مجموعه:     Lawrence Calcagno
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل