تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Piero Di Cosimo❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1462 - 1522❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
ولادت با نوزاد سنت جان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Piero Di Cosimo
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, 1462 - 1522
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     145.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1495/1505
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.371
❖    مجموعه:     Piero Di Cosimo
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل