تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Chinese Qing Dynasty❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Fabric❖ 

ONNOC7J
راهپیمایی در کنار دریاچه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Chinese Qing Dynasty
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Fabric
❖    ابعاد اثر:     76.2x111.8 cm
❖    تاریخ:    19th Century
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Dr. Catherine Lilly Bacon
❖    شماره اثر:    25539
❖    مجموعه:     Chinese Qing Dynasty
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل