تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Flemish 17th Century (Possibly Jan Cossiers)❖    هنرمندان/سازندگان:     Flemish, 1600 - 1699❖   

ONNOC7J
پرتره مردی با کلاه لبه پهن

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 46

❖    هنرمند/دوره:    Flemish 17th Century (Possibly Jan Cossiers)
❖    هنرمندان/سازندگان:     Flemish, 1600 - 1699
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     105.5x73.5 cm
❖    تاریخ:    Early 1630S
❖    صاحب امتیاز:    Ailsa Mellon Bruce Fund
❖    شماره اثر:    1969.2.1
❖    مجموعه:     Flemish 17th Century (Possibly Jan Cossiers)
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل