تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Chambers❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1808 - 1866 Or After❖    تکنیک:  &nbs

ONNOC7J
فلوکا در جبل الطارق

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Chambers
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1808 - 1866 Or After
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     55.8x76.6 cm
❖    تاریخ:    Mid 19th Century
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1968.26.2
❖    مجموعه:     Thomas Chambers
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل