تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Rogier Van Der Weyden❖    هنرمندان/سازندگان:     Netherlandish, 1399/1400 - 1464❖    تکنیک: &nb

ONNOC7J
پرتره یک بانو

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 39

❖    هنرمند/دوره:    Rogier Van Der Weyden
❖    هنرمندان/سازندگان:     Netherlandish, 1399/1400 - 1464
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     34x25.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1460
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1937.1.44
❖    مجموعه:     Rogier Van Der Weyden
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل