تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Battista Tiepolo❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1696 - 1770❖    تکنیک:  &nb

ONNOC7J
صحنه ای از تاریخ باستان

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 32

❖    هنرمند/دوره:    Giovanni Battista Tiepolo
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1696 - 1770
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     140.3x109.3 cm
❖    تاریخ:    C. 1750
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.365
❖    مجموعه:     Giovanni Battista Tiepolo
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل