تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Frederick Kensett❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1816 - 1872❖    تکنیک:   

ONNOC7J
یک روز تعطیل

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Frederick Kensett
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1816 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     25.4x39.9 cm
❖    تاریخ:    C. 1853
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mrs. Sigourney Thayer
❖    شماره اثر:    25020
❖    مجموعه:     John Frederick Kensett
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل