تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sir Thomas Lawrence❖    هنرمندان/سازندگان:     British, 1769 - 1830❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
فرانسیس چارلز سیمور کانوی، سومین مارکس هرتفورد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sir Thomas Lawrence
❖    هنرمندان/سازندگان:     British, 1769 - 1830
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     128.5x102.2 cm
❖    تاریخ:    C. 1822/1823
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of G. Grant Mason, Jr.
❖    شماره اثر:    24991
❖    مجموعه:     Sir Thomas Lawrence
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل