تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Washington Mark❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1795 - 1879❖    تکنیک:   

ONNOC7J
ماریون در حال جشن گرفتن افسر بریتانیایی روی سیب زمینی شیرین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Washington Mark
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1795 - 1879
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     81x95.1 cm
❖    تاریخ:    1848
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1967.20.1
❖    مجموعه:     George Washington Mark
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل