تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Auguste Renoir❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1919❖    تکنیک:    Oil On Ca

ONNOC7J
برهنه

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Auguste Renoir
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1919
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     84.3x67.1 cm
❖    تاریخ:    C. 1895
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Eugene And Agnes E. Meyer
❖    شماره اثر:    1967.13.1
❖    مجموعه:     Auguste Renoir
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل