تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Cole❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1801 - 1848❖    تکنیک:    Drawing On

ONNOC7J
طرحی برای طراحی کاپیتول ایالت اوهایو

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Cole
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1801 - 1848
❖    تکنیک:    Drawing On Wood
❖    ابعاد اثر:     35.6x16.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1838
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Fund
❖    شماره اثر:    24686
❖    مجموعه:     Thomas Cole
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل