تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Thomas Cole❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1801 - 1848❖    تکنیک:    Oil On Can

ONNOC7J
نمایی از گذرگاه کوهستانی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Thomas Cole
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1801 - 1848
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     102x155.8 cm
❖    تاریخ:    1839
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Fund
❖    شماره اثر:    24685
❖    مجموعه:     Thomas Cole
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل