تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sturtevant J. Hamblin❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active 1837/1856❖    تکنیک:  &n

ONNOC7J
نسل جوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sturtevant J. Hamblin
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Active 1837/1856
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     55.5x68.2 cm
❖    تاریخ:    C. 1850
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Edgar William And Bernice Chrysler Garbisch
❖    شماره اثر:    1966.13.5
❖    مجموعه:     Sturtevant J. Hamblin
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل