تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Eugène Delacroix❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1798 - 1863❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
درگیری اعراب در کوهستان

درخواست تامین


در نمای: ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 81

❖    هنرمند/دوره:    Eugène Delacroix
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1798 - 1863
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     92.5x74.5 cm
❖    تاریخ:    1863
❖    صاحب امتیاز:    Chester Dale Fund
❖    شماره اثر:    24442
❖    مجموعه:     Eugène Delacroix
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل