تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Lyonel Feininger❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1871 - 1956❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
Zirchow

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Lyonel Feininger
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1871 - 1956
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     80.7x100.6 cm
❖    تاریخ:    1918
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Julia Feininger
❖    شماره اثر:    24167
❖    مجموعه:     Lyonel Feininger
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل