تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Bernard Hailstone❖    هنرمندان/سازندگان:     British, 1910 - 1987❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
دیوید ای. فینلی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Bernard Hailstone
❖    هنرمندان/سازندگان:     British, 1910 - 1987
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     76.2x63.7 cm
❖    تاریخ:    1965
❖    صاحب امتیاز:    Paul Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1965.17.1
❖    مجموعه:     Bernard Hailstone
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل