تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Catlin❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1872❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
La Salle در دهکده سرخپوستان Cenis دریافت شد. 6 مه 1686

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Catlin
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     37.6x56.4 cm
❖    تاریخ:    1847/1848
❖    صاحب امتیاز:    Paul Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1965.16.340
❖    مجموعه:     George Catlin
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل