تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    George Catlin❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1872❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
لاسال در یک معرکه جنگی از سرخپوستان سنیس در دشت تگزاس ملاقات می کند. 25 آوریل 1686

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    George Catlin
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1796 - 1872
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     37.8x56.5 cm
❖    تاریخ:    1847/1848
❖    صاحب امتیاز:    Paul Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1965.16.338
❖    مجموعه:     George Catlin
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل