تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Hans Memling❖    هنرمندان/سازندگان:     Netherlandish, Active C. 1465 - 1494❖    تکنیک:  &

ONNOC7J
سنت ورونیکا

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 39

❖    هنرمند/دوره:    Hans Memling
❖    هنرمندان/سازندگان:     Netherlandish, Active C. 1465 - 1494
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     30.3x22.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1470/1475
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1952.5.46.A
❖    مجموعه:     Hans Memling
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل