تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Master Of The Franciscan Crucifixes❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian, Active 1260S And 1270S❖  &nb

ONNOC7J
مدونای عزادار

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 01

❖    هنرمند/دوره:    Master Of The Franciscan Crucifixes
❖    هنرمندان/سازندگان:     Umbrian, Active 1260S And 1270S
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     81 × 31.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1270/1275
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1952.5.13
❖    مجموعه:     Master Of The Franciscan Crucifixes
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل