تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Carlo Crivelli❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1430/1435 - 1495❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مدونا و کودکی که با اهدا کننده بر تخت نشسته اند

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Carlo Crivelli
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, C. 1430/1435 - 1495
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     125.3x50.7 cm
❖    تاریخ:    1470
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1952.5.6
❖    مجموعه:     Carlo Crivelli
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل