تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Albrecht Dürer❖    هنرمندان/سازندگان:     German, 1471 - 1528❖    تکنیک:    Oil On Pa

ONNOC7J
پرتره یک روحانی (یوهان دورش)

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 35

❖    هنرمند/دوره:    Albrecht Dürer
❖    هنرمندان/سازندگان:     German, 1471 - 1528
❖    تکنیک:    Oil On Parchment On Fabric
❖    ابعاد اثر:     41.7x32.7 cm
❖    تاریخ:    1516
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1952.2.17
❖    مجموعه:     Albrecht Dürer
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل