تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean-Baptiste-Camille Corot❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1796 - 1875❖    تکنیک:  &nb

ONNOC7J
زن کولی با ماندولین

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean-Baptiste-Camille Corot
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1796 - 1875
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     63.5x50.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1870
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Count Cecil Pecci-Blunt
❖    شماره اثر:    1951.21.1
❖    مجموعه:     Jean-Baptiste-Camille Corot
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل