تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Joseph Bartholomew Kidd, After John James Audubon❖    هنرمندان/سازندگان:     Scottish, 1808 - 1889❖ 

ONNOC7J
گیلاس زرد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Joseph Bartholomew Kidd, After John James Audubon
❖    هنرمندان/سازندگان:     Scottish, 1808 - 1889
❖    تکنیک:    Pencil And Oil On Millboard
❖    ابعاد اثر:     48.2x29.7 cm
❖    تاریخ:    1830-1833
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of E.J.L. Hallstrom
❖    شماره اثر:    18879
❖    مجموعه:     Joseph Bartholomew Kidd, After John James Audubon
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل