تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Attributed To John Woodhouse Audubon❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1812 - 1862❖    تکنیک

ONNOC7J
یک گاو نر جوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Attributed To John Woodhouse Audubon
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1812 - 1862
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     35.3x50.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1849
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of E.J.L. Hallstrom
❖    شماره اثر:    18873
❖    مجموعه:     Attributed To John Woodhouse Audubon
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل