تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Gilbert Stuart❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1755 - 1828❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
اسکیت باز (پرتره ویلیام گرانت)

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Gilbert Stuart
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1755 - 1828
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     245.5x147.4 cm
❖    تاریخ:    1782
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1950.18.1
❖    مجموعه:     Gilbert Stuart
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل