تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Masolino Da Panicale❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1383 - 1435 Or After❖    تکنیک:

ONNOC7J
فرشته جبرئیل

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Masolino Da Panicale
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1383 - 1435 Or After
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     76.6 × 57.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1430
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.225
❖    مجموعه:     Masolino Da Panicale
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل